Felhasználási Feltételek 

A jelen webhelyen szereplő oldalakat az Intervet Hungaria Kft.,  az  MSD Animal Heath cégcsoport magyarországi tagja működteti kizárólag Magyarországon történő felhasználás céljából (a továbbiakban: Intervet).  A webhely használata előtt szíveskedjen gondosan átolvasni az alábbi Felhasználási Feltételeket, melyek elfogadása a weboldalak (a továbbiakban: Weboldalak) használatának a feltétele.  

  1. A Felhasználási Feltételek elfogadása. A Weboldalak használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételekkel nem ért egyet, kérjük, szíveskedjen az Intervet Weboldalait elhagyni, és az itt található információkat figyelmen kívül hagyni, Az Intervet fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket az általa szükségesnek tartott módon bármikor megváltoztassa. A Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos esetleges változásokról és azok hatálybalépésének napjáról az Intervet a Weboldalakon minden esetben értesítést helyez el, melyet Ön a Weboldalakon feltüntetett hivatkozáson keresztül bármikor megtekinthet. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át az aktuális Felhasználási Feltételeket. 
  2. Hatály. A Felhasználási Feltételek kizárólag az Intervet Weboldalaira vonatkoznak. Az MSD Animal Health és leányvállalatai más weboldalakat is működtetnek, amelyek felhasználására eltérő feltételek vonatkoznak. 

A Weboldalak kizárólag magyarországi felhasználás céljából készültek. A Felhasználási Feltételek jelen verziója 2020. 04.27. napjától hatályos. 

  1. Tartalom. A Weboldalak állatgyógyászati, gyógyszeripari és biológiai termékekre vonatkozó információkat is tartalmaznak, az Európában érvényes termékregisztrációkkal összhangban. Ezen információk állatokkal kapcsolatos betegségekre és azok orvosi kezelésére vonatkozhatnak. Amennyiben környezetében állatok egészségi állapotának megállapításával vagy kezelésével kapcsolatos kérdés merülne fel, úgy szíveskedjen további információkért a helyi állatorvoshoz fordulni.  

Amennyiben Ön egészségügyi szakembernek minősül, kérjük vegye figyelembe, hogy az itt közzétett információ nem teljeskörű és nem helyettesítheti az Ön szakorvosi véleményét. Javasoljuk, hogy más professzionális forrásokra is támaszkodjon állatok egészségi állapotának felméréséhez, vagy a kezelésükre vonatkozó döntésének meghozatalakor. 

  1. Tartalom felhasználása, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok. A Weboldalak és az azokon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt állnak, így felhasználásuk –a magáncélú felhasználás kivételével – kizárólag az Intervet előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzés célját közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében Ön nem módosíthatja a Weboldalakon megjelent tartalmakat, nem sértheti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat. 

Ön kizárólag a Weboldalak tartalmának számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy annak kinyomtatására jogosult. A Weboldalak tartalmára vonatkozóan Ön ezen túlmenően nem szerez felhasználási jogot. Ön nem jogosult a Weboldalak tartalmának terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, sem díjmentesen, sem ellenérték fejében. 

A jelen dokumentum nem tekinthető az eben szereplő információkkal, adatokkal, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen licenc, jog, vagy egyéb szellemi tulajdonjog átruházásának. 

  1. Felelősségkorlátozás.  Az Intervet igyekszik biztosítani a Weboldalakon elérhető információk hatályosságát, azonban egyes információk idővel elavulttá válhatnak. Az Intervet ezért nem vállal felelősséget a webhelyen található információk pontossága vagy teljessége tekintetében. 

Az Intervet nem vállal továbbá felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a Weboldalak használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, vagy amelyek számítógépes vírusokból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.  

A Weboldalak tartalmazhatnak hivatkozásokat más üzemeltetők weboldalaira. Az ilyen weboldalakra az azokat üzemeltetők saját felhasználási feltételei irányadóak. Az Intervet nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért.  A nem az Intervet által üzemeltetett vagy támogatott weboldalakra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy az Intervet egyetértene az adott weboldal tartalmával, vagy hogy bármilyen mértékben is közreműködött volna az adott weboldal tartalmának a kialakításában. 

  1. Adatvédelem. A személyes adatok védelmét az MSD Animal Health adatvédelmi irányelvei biztosítják, melyeket az MSD Animal Health professzionális weblapján ismerhet meg. 

Irányadó jog. A jelen Felhasználási Feltételekből eredő, illetve azokkal kapcsolatos bármilyen jogvita esetén a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal, és a jogvita elbírálására a magyar jog rendelkezései az irányadóak.